Arteum Architects

De architecten van Arteum Architects geven u een meerwaarde in elk project.

Portfolio

Fietsersbrug Westerring Genk

Fietsersbrug Westerring Genk

De Westerring in Genk droeg jarenlang een kwalijke reputatie met zich mee. Ongevallen en aanrijdingen maakten dat bewoners en passanten zich er niet langer veilig voelden en dat de gewestweg werd bestempeld als een van de beruchte zwarte punten van ons wegennet. De bouw van de nieuwe fietsersbrug zorgt ervoor dat fietsers de N76 nu op een veilige, ongestoorde manier kunnen kruisen. De specifieke vorm, kleur en volumewerking van de brug springen meteen in het oog. Ze staat dan ook symbool voor de metamorfose die de gevaarlijke gewestweg de voorbije maanden heeft ondergaan: van een gecontesteerd ‘zwart punt’ tot een veilige, functionele verkeersas. Er is aandacht voor de beleving van de fietsers. De zwak hellende 240m lange brug is opgevat als een achtbaan die in verbinding staat met de ingrediënten die eigen zijn aan de locatie. De brug draait kort af tegen de omliggende bomen, die op die manier -net als de rest van het omliggende Genkse landschap- extra in de verf gezet worden.

Opdrachtgever:

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) & Stad Genk

Architectuur:

Arteum Architects bvba

Stabiliteit, technieken, infrastructuur:

Sweco Belgium nv