Arteum Architects

De architecten van Arteum Architects geven u een meerwaarde in elk project.

Arteum
Architects

Onze visie op architectuur

Eerlijke architectuur

Arteum Architects staat voor eerlijke architectuur. Het toekomstig functioneren en beleven van het gebouw in zijn omgeving houden we steeds voor ogen. We zorgen er niet alleen voor dat onze gebouwde omgeving er mooi uitziet. Het gebouw en zijn omgeving moet ook leefbaar zijn, voldoen aan de technische eisen en normen en een betekenisvolle ervaring teweeg brengen. Architectuur is namelijk ook wat er achter de fysieke aanwezigheid van een gebouw zit en wat daar onlosmakelijk mee verbonden is.

Goede architectuur raakt je.

Technisch sterk

Arteum Architects verzorgt alle technische facetten vanaf de voorstudie tot de oplevering: technische haalbaarheidsstudies, technisch advies tijdens de ontwerpfases, opmaken van de omgevingsvergunning, uittekenen van de aanbestedings- en uitvoeringsplannen, uitwerking en uittekening van de details, opmaak van het bestek, opmaak van de meetstaten en de kostenraming, leiding van de werfvergaderingen en begeleiding van de uitvoering. Indien u werkt met een derde partij als architect/ontwerper dan zijn wij de ideale link tussen deze architect/ontwerper en de technische specialisten. Een goede communicatie tussen architecten en ingenieurs is immers cruciaal voor het welslagen van uw project. De architecten van Arteum Architects geven u een meerwaarde in elk multidisciplinair project.

Architectuur is namelijk ook wat er achter de fysieke aanwezigheid van een gebouw zit en wat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Goede architectuur raakt je.

Samenwerkingen

Wij hebben niet de ambitie om sterk concurrerend rondom ons heen te slaan binnen het architectuurlandschap, maar we hebben wel de ambitie om mooie projecten af te leveren aan tevreden klanten. In vele gevallen zullen wij dan ook een partnership aangaan met andere ontwerpers en/of architecten om het beste team te kunnen presenteren. Dikwijls nemen wij dan de uitvoeringsarchitectuur voor onze rekening. Elk mogelijk project wordt binnen Arteum Architects besproken, georganiseerd en aangepakt met bovenstaande visie in gedachten.

Partner voor publieke en private sector

We zijn uw partner voor nieuwbouw, renovatie, interieurontwerp en ontwerp van het buitengebied. Arteum Architects is actief in zowel de publieke als de private sector: voor het ontwerpen van appartementsgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, administratieve centra, sport-, jeugd- en polyvalente centra, zwembaden, laboratoria, industriële hallen, loodsen, bus- en tramstelplaatsen, brandweer- en politiekazernes,…