Arteum Architects

De architecten van Arteum Architects geven u een meerwaarde in elk project.

Portfolio

Politiekantoor Bree

Het project situeert zich aan de Rode Kruislaan (langs het ziekenhuis), aangezien de aansluiting op de gewestweg snelle interventies mogelijk maakt. De nieuwbouw die ongeveer 80 personeelsleden zal huisvesten, bestaat enerzijds uit een kopgebouw; bestaande uit drie lagen en een technische verdieping, waarin ontvangstbalie en ook de wacht- en vergaderruimtes zijn ondergebracht. De voorgevel van het kopgebouw werd grotendeels uit glas opgetrokken. Dit om voor een gevoel van transparantie te zorgen, wat symbool staat voor de moderne politie.

Opdrachtgever:

Dexia Real Estate Banking - Technical Team & Politiezone Noordoost Limburg

Architectuur:

Architect Dirk Hendrickx (ontwerp & conceptbewaking) Arteum Architects bvba (uitvoering)

Stabiliteit, technieken, EPB:

Sweco Belgium nv

Veiligheidscoördinatie:

AIB Vinçotte